bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 5

Rada v srdci muže voda hluboká, muž však rozumný dosáhne jí.