bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 6

Větší díl lidí honosí se účinností svou, ale v pravdě takového kdo nalezne?