bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 7

Spravedlivý ustavičně chodí v upřímnosti své; blažení synové jeho po něm.