bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 8

Král sedě na soudné stolici, rozhání očima svýma všecko zlé.