bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 9

Kdo může říci: Očistil jsem srdce své? Čist jsem od hříchu svého?