bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 1

Jako potůčkové vod jest srdce královo v ruce Hospodinově; kamžkoli chce, nakloňuje ho.