bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 16

Člověk bloudící z cesty rozumnosti v shromáždění mrtvých odpočívati bude.