bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 19

Lépe jest bydliti v zemi pusté než s ženou svárlivou a zlostnou.