bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 3

Vykonávati spravedlnost a soud více se líbí Hospodinu nežli obět.