bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 30

Není žádné moudrosti, ani opatrnosti, ani rady proti Hospodinu.