bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 31

Kůň strojen bývá ke dni boje, ale Hospodinovo jest vysvobození.