bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 7

Zhouba, kterouž činí bezbožníci, bydliti bude u nich; nebo se zpěčují činiti soudu.