bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 8

Muž, jehož cesta převrácená jest, cizí jest, čistého pak dílo přímé jest.