bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 21 verš 9

Lépe jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném.