bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 26 verš 24

Rty svými za jiného se staví ten, jenž nenávidí, ale u vnitřnosti své skládá lest.