bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 26 verš 9

Trn, kterýž se dostává do rukou opilého, jest přísloví v ústech bláznů.