bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 1

Utíkají bezbožní, ač jich žádný nehoní, ale spravedliví jako mladý lev smělí jsou.