bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 10

Kdo zavodí upřímé na cestu zlou, do jámy své sám vpadne, ale upřímí dědičně obdrží dobré.