bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 11

Moudrý jest u sebe sám muž bohatý, ale chudý rozumný vystihá jej.