bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 12

Když plésají spravedliví, velmi to pěkně sluší; ale když povstávají bezbožní, vyhledáván bývá člověk.