bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 14

Blahoslavený člověk, kterýž se strachuje vždycky; ale kdož zatvrzuje srdce své, upadne ve zlé.