bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 15

Lev řvoucí a nedvěd hladovitý jest panovník bezbožný nad lidem nuzným.