bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 17

Člověka, kterýž násilí činí krvi lidské, ani nad jamou, když utíká, žádný ho nezadrží.