bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 19

Kdo dělá zemi svou, nasycen bývá chlebem; ale kdož následuje zahalečů, nasycen bývá chudobou.