bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 2

Pro přestoupení země mnoho knížat jejích, ale pro člověka rozumného a umělého trvánlivé bývá panování.