bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 20

Muž věrný přispoří požehnání, ale kdož chvátá zbohatnouti, nebývá bez viny.