bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 22

Člověk závistivý chvátá k statku, nic nevěda, že nouze na něj přijde.