bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 23

Kdo domlouvá člověku, potom spíše milost nalézá nežli ten, kterýž lahodí jazykem.