bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 25

Vysokomyslný vzbuzuje svár, ale kdo doufá v Hospodina, hojnost míti bude.