bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 26

Kdo doufá v srdce své, blázen jest; ale kdož chodí moudře, pomůže sobě.