bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 27

Kdo dává chudému, nebude míti žádného nedostatku; kdož pak zakrývá oči své, bude míti množství zlořečení.