bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 28

Když povstávají bezbožní, skrývá se člověk; ale když hynou, rozmnožují se spravedliví.