bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 3

Muž chudý, kterýž utiská nuzné, podoben jest přívalu zachvacujícímu, za čímž nebývá chleba.