bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 4

Kteří opouštějí zákon, chválí bezbožného, ale kteříž ostříhají zákona, velmi jsou jim na odpor.