bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 5

Lidé zlí nesrozumívají soudu, ti pak, kteříž hledají Hospodina, rozumějí všemu.