bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 6

Lepší jest chudý, kterýž chodí v upřímnosti své, než převrácený na kterékoli cestě, ačkoli jest bohatý.