bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 7

Kdo ostříhá zákona, jest syn rozumný; kdož pak s žráči tovaryší, hanbu činí otci svému.