bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 8

Kdo rozmnožuje statek svůj lichvou a úrokem, shromažďuje tomu, kdož by jej z milosti chudým rozděloval.