bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 28 verš 9

Kdo odvrací ucho své, aby neslyšel zákona, i modlitba jeho jest ohavností.