bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 1

Synu můj, slíbil-lis za přítele svého, podal-lis cizímu ruky své,