bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 11

V tom přijde jako pocestný chudoba tvá, a nouze tvá jako muž zbrojný.