bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 12

Člověk nešlechetný, muž nepravý chodí v převrácenosti úst.