bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 14

Převrácenost všeliká jest v srdci jeho, smýšlí zlé všelikého času, sváry rozsívá.