bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 16

Těchto šesti věcí nenávidí Hospodin, a sedmá ohavností jest duši jeho: