bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 17

Očí vysokých, jazyka lživého, a rukou vylévajících krev nevinnou,