bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 18

Srdce, kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti ke zlému,