bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 19

Svědka lživého, mluvícího lež, a toho, jenž rozsívá různice mezi bratřími.