bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 2

Zapleten jsi slovy úst svých, jat jsi řečmi úst svých.