bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 20

Ostříhejž, synu můj, přikázaní otce svého, a neopouštěj naučení matky své.