bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 6 verš 21

Přivazuj je k srdci svému ustavičně, a k hrdlu svému je připínej.